ترمیم بتن

ترمیم بتن

ترمیم بتن جهت نوسازی سازه های بتنی و یا اصلاح خرابی هایی مثل کرمو شدگی و خوردگی انجام می‌شود. برای این منظور ابتدا باید علت آسیب شناسایی شود. پس از تعیین شدت آسیب ، درصورت صلاحدید مهندسین ناظر بر لزوم بازسازی ، متد ترمیم بتن تعیین و پس از بستر سازی بتون قدیمی برای ترمیم و بازسازی اقدام می شود. برای شناسایی آسیب از علائم ظاهری نظیر ترک خوردگی، زنگ زدگی، بتن کرمو و طبله شده استفاده می شود. تعیین شدت آسیب باید به دقت صورت گیرد تا از هزینه اضافی پرهیز شود. درصورت نیاز به ترمیم ، روش های استاندارد برای سازه و سطح مورد نظر تعیین می گردد و اولین قدم در اجرایی کردن ترمیم بتن ، آماده سازی بستر بتون قدیمی خواهد بود. یکی از راه های بستر سازی مناسب، استفاده از واترجت صنعتی برای تخریب بتن معیوب است. تخریب بتن با واترجت یک روش بسیار کارآمد نسبت به سایر روش ها در بسیاری از پروژه‌هاست. آب با فشار زیاد به داخل خلل و فرج بتون نفوذ کرده و موجب جدا شدن بخش های معیوب آن می‌شود. دستگاه های واترجت صنعتی که برای این کار مورد استفاده قرار می‎‌گیرند بین 1000 تا 2500 بار فشار ایجاد می کنند. استفاده از واترجت صنعتی در تخریب بتون سطح مضرس و تمیزی که مناسب بتن‌ریزی مجدد است باقی می‌گذارد. به همین دلیل، واترجت ها بهترین وسیله برای ترمیم بتن به حساب می آیند. همچنین در روش آب تخریب ، به میلگرد ها آسیبی وارد نشده زنگ زدگی آن را نیز از بین برده و سطح سالم فولاد باقی می ماند. پس از تخریب بتون معیوب، لازم است ملات جدید در مقطع جدا شده اعمال شود. دلیل دیگر ناموفق بودن ترمیم بتن ها عمل آوری نامناسب بتون وعدم گیرایی با سطح قدیمی است. رعایت استاندارد های عمل آوری بتون و ملات برای برقراری پیوند با سطح قدیمی که می تواند شامل انتخاب چسب‌بتن و یا انتخاب صحیح مواد باشد، به این امر کمک می کند. درصورت استفاده از واترجت برای تخریب‌بتن بخش معیوب، سطح برای اتصال و پیوند مناسب تر خواهد بود.

ترمیم بتن مسلح

از جمله عواملی که موجب می شود سازه نیاز به ترمیم بتن پیدا کند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: - زنگ زدگی میلگردها و ایجاد ترک در سازه - عمل آوری نادرست بتون و درنتیجه ایجاد بتون کرمو - فشار تحمیلی بر سازه بر اثر نشست زمین - وجود آب اضافه در مخلوط بتون و ایجاد ترک در سازه - خشک کردن سریع بتون و ایجاد ترک در سازه

ترمیم بتن در زنگ زدگی میلگردها

یکی از دلایل خرد شدن سطح‌بتن، زنگ زدگی میلگردهاست. خوردگی یا زنگ زدگی میلگردها می تواند به واسطه کربناته شدن و یون کلراید باشد. نمک های معلق در هوا و رطوبت با نفوذ از طریق تخلخل و ترک های بتون موجب زنگ زدگی آرماتورها می‌شود. در این شرایط با دو رویکرد فعال و انفعالی می توان اقدام به ترمیم بتن نمود. در رویکرد انفعالی، برای ترمیم بتن مسلح لازم است با تخریب بتون تا محل خرابی، اقدامات لازم انجام شود. برای تخریب بتون در صورت استفاده از واترجت صنعتی ، زنگ زدگی میلگرد ها از بین رفته و به آرماتورها نیز آسیبی وارد نمی شود. ضمن اینکه با استفاده از واترجت ها، ترک و آسیبی به قسمت های سالم سازه نیز وارد نمی شود.

ترمیم بتن کرمو

با مشاهده نشانه های کرمو شدن باید نسبت به اصلاح آن اقدام نمود. اقدامات لازم جهت ترمیم عبارت اند از: مشخص کردن ناحیه کرمو شده و اطراف آن، برداشتن سنگدانه ها و ذرات سُست شده و برداشتن لایه ای از بتون، تمیز کردن سطح، استفاده از چسب بتون جهت استحکام پیوند بین سطح قدیم و ملات جدید. و در نهایت استفاده از گروت ها و ملات جهت ترمیم. در صورت استفاده از واترجت صنعتی برای تخریب بتون و لایه برداری میتوان بلافاصله پس از آن بدون استفاده از چسب، عملیات ترمیم بتن را به انجام رساند.

روش های ترمیم بتن

جهت ترمیم بتن با توجه به عمق ناحیه تخریب شده و نحوه دسترسی آن، روش های مختلفی برای ترمیم و بازسازی بتون وجود دارد: - ماله زدن - پک خشک - بتن‌ریزی در قالب - بتن‌ریزی با سنگدانه های پیش‌آکنده - شات کریت با هریک از روش های فوق بتون جدید جایگزین بتون معیوب شده و سازه اصلاح می گردد. در مواردی که تخریب عمیق باشد و به آرماتوربندی سازه برسد، استفاده از واترجت صنعتی جهت تخریب‌بتن موجب سالم ماندن میلگردها خواهد شد در صورتی که روش های دیگر مثل پیکور و چکش های بادی سبب دفرمه شدن میلگردها می شوند. عدم ایجاد ترک در سازه هنگام تخریب با واترجت مزیت دیگر استفاده از واترجت صنعتی در کنار ترمیم بتن است.

کالاهای مربوط به ترمیم بتن