لباس ایمنی

لباس ایمنی

لباس ایمنی واترجت قشار قوی و فوق فشار قوی شامل کلاه ، دستگش ، چکمه ، گوشی ، پوشش شفاف چشم و صورت ، پوشش کامل بدن و لایه محافظ واترجت تا 3000 بار

هیچ تجهیزاتی برای این گروه تعریف نشده