تفنگی و لنس

تفنگی و لنس

ابزار های کنترل دستی واترجت که به نام تفنگی یا گان شناخته می شود برای کاربردهای مختلف توسط فالش آلمان طراحی و تولید شده است. طراحی این گان ها به گونه ای است که آن را نسبت به رقبا متمایز کرده است:

1. بسیار سبک است. گان باید توسط اپراتور حمل شود و وزن کم آن موجب می شود اپراتور زمان بیشتری را به طور پیوسته به انجام کار بپردازد و دیرتر خسته شود.

2. ایمن است. گان یا تفنگی یک ابزار فرمان است و باید از ایمنی کافی برخوردار باشد. طراحی سوئیچ گان واترجت فالش به گونه است که ابتدا باید خار زیر ماشه آن توسط اپراتور فشار داده شود و پس از آن با فشردن ماشه جت آب جریان پیدا می کند. همچنین این خار به گونه ای طراحی شده است که اپراتور می تواند در سریعترین زمان آن را فشار دهد و این پارامتر نسبت به سایر رقبا موجب افزایش سرعت عملیات در عین ایمنی شده است.

3. طراحی استاندارد. اتصالات گان های فالش به گونه ای است که برای انواع دستگاه های واترجت قابل استفاده است.