کابل و شیلنگ

کابل و شیلنگ

برای انتقال آب فشار قوی و فوق فشار قوی در واترجت صنعتی از شیلنگ ها استفاده می شود. این شلنگ ها باید در برابر سایش جریانی با فشار بیش از 3000 بار ( برای واترجت های فوق فشار قوی ) را داشته باشند. شیلنگ های استاندارد شرکت فالش با تنوع زیاد و طول عمر بالا برای هر نوع دستگاه واترجت مناسب و قابل استفاده است.

شرکت منیب به جهت احترام به حقوق مشتریان خود، مجموعه متنوعی از شیلنگ های پر استفاده را به صورت دائمی در انبارهای خود موجود دارد.