سندبلاست

سندبلاست

 ماژول سند بلاست در کنار واترجت کارایی سندبلاست و قدرت واترجت را بالاتر می برد. همچنین آلودگی و گردو خاک سندبلاست به طور کامل حذف می شود.